Baiba Kaugara

4 pictures

01.10.1943 – 07.07.2014

Baiba Kaugara (1943–2014) – dzejniece. Dzimusi dzejnieka Artura Kaugara ģimenē. Dzejā debitēja ap 1962. gadu. Dzejas krājuma "Aizcirstās durvis" (1970) autore. Tulkojusi angļu valodā Vizmas Belševicas, Gunara Saliņa, Veronikas Strēlertes, Linarda Tauna dzeju, kā arī latviešu komponistu dziesmu tekstus.

Birth time/place

01.10.1943
Ķieģeļu pagasts
Dzimusi Rubenes skolā.

Place/time of death

07.07.2014
Īstbridžvotera

Personal information

Dzimusi dzejnieka un skolotāja Artura Kaugara ģimenē.

1944: kopā ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, dzīvoja bēgļu nometnē Hersbrukā.

1950: izceļoja uz ASV.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

1962: pirmoreiz uzstājusies ar dzejas lasījumu Kalamazū latviešu jauniešu pulciņa vakarā.

Quotes

PAR DZEJAS KRĀJUMU "AIZCIRSTĀS DURVIS" (Vesterosa: Ziemeļblāzma, 1970)

"Baibas Kaugaras dzejā nav atrodams duālisms – matērijas un gara, miesas un dvēseles pretstatījums, kas tik ilgi valdījis latviešu dzejā kristiānisma, ideālistiskās filozofijas un romantisma ietekmē. Jaunā dzejniece izjūt pasauli kā vienotu psihofizisku esamību, kas uz tverama ne tikai ar domām vien, bet ar visiem jutekļiem, ar visu cilvēka būtni. [..] Baiba Kaugara skatās uz pasauli ļoti līdzīgi kā nezināmie dainu autori, viņa uztver pasauli tieši, ar visu būtni, lielā mērā ar jutekļiem. [..] Ceļu uz lautas dziesmu pasauli Baiba Kaugara nemeklē, atdarinot tautas dziesmu formu, šis strupceļš mūsu dzejā beidzot ir pārspēts. Viņa šo ceļu noiet savā pasaules izjūtā, atmodinādama tautasdziesmu garu.
Baiba Kaugara raksta brīvā pantā bez pieturzīmēm un lielajiem burtiem, un jādomā, ka viņai tas tā nepieciešams. Viņas teikuma melodija ir ļoti izteikta ļoti īpatna, zināmu līdzību tajā var saklausīt ar Vizmas Belševicas loģisko un metrisko akcentu sadalījumu."

Andrups, Jānis. Baiba Kaugara, Aizcirstās durvis. Ceļa Zīmes, Nr. 48, 1971.

Affinities

Arturs Kaugars - Father
Jānis Rācenis - Grandfather
Māra Kaugara - Sister

Occupations

Additional names

Baiba Ozola

Education

–1961
Kalamazū
Beigusi Kalamazū ģimnāziju.

–1965
Kalamazū
Bakalaura grāds angļu literatūrā Kalamazū koledžā.

–1968
Bostona
Maģistra grāda angļu literatūrā Simonsa koledžā (Simmons College).

Kalamazū
Mācījusies Latviešu sestdienas skolā Kalamazū.

1965–1967
University of Münster
Bispinghof 3, 48143 Münster, Germany
Maģistrantūras studijas Austrumeiropas vēsturē.

Working place

Žurnāls "Mazputniņš"
Amerikas Savienotās Valstis
Redaktore un redakcija locekle.

Bostona
Audzinātāja Bostonas Latviešu skolā.

1965–1966
Munster Latvian Gymnasium
Salzmannstraße 152
Deviņus mēnešus nostrādāja par audzinātāju.

1973–1995
Amerikas Savienotās Valstis
Strādāja Hārvarda universitātes tieslietu bibliotēkā.

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis

Travelled

1963
Vācija
Devās kā apmaiņas studente.

Awards

Zinaīdas Lazdas prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Aizcirstas durvis".
1971