Andrejs Mezītis

1 picture
Roles: poet, teacher

17.01.1869 – 07.10.1918

Andrejs Mezītis (1869–1918) – skolotājs, dzejnieks. Dzimis saimnieka ģimenē un pēc Cēsu apriņķa skolas pedagoģiskās klases beigšanas strādājis par skolotāju Kliģenes pagastskolā. Literāros darbus rakstījis galvenokārt 19. gadsimta 90. gados un publicējis laikraksta "Mājas Viesis" pielikumā, žurnālā "Austrums" un almanahā "Jauna raža". Mezīša dzejas galvenie motīvi ir daba un mīlestība, bet stāstos tverti dažādi mīlestības sarežģījumi, kam gan pietrūkst psiholoģiska pamatojuma.

Birth time/place

17.01.1869
Vecpriekšēni
Dzimis bijušā Ogres pagasta "Vecpriekšēnos".

Place/time of death

07.10.1918
Vecpriekšēni
Miris bijušā Ogres pagasta "Vecpriekšēnos".

Personal information

Dzimis saimnieka ģimenē.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1893:
dzejolis "Pērles un asaras" žurnālā "Austrums" (10. nr.).

Literārie darbi sarakstīti galvenokārt 19. gadsimta 90. gados un publicēti laikraksta "Mājas Viesis" pielikumā, žurnālā "Austrums" un almanahā "Jauna raža".

Quotes

PAR ANDREJA MEZĪŠA DAIĻRADI

"Andreja Mezīša dzejas galvenie motīvi – daba un mīlestība. Arī stāstos ("Par vēlu", 1895, "Dzīves cīņā", 1896, u.c.) galvenokārt dažādi mīlestības sarežģījumi, tomēr cilvēku savstarpējo attieksmju tēlojumā pietrūkst psiholoģiska pamatojuma."

Elza Knope. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003

"Mezīša dzeju visprecīzāk var raksturot viņa pseidonīms Maigonis. Tā ir maiga, varētu pat sacīt sentimentāla mīlestības lirika, kas pēc sava satura vairāk gan piederētos nevis deviņdesmitajiem, bet astoņdesmitajiem gadiem."

Valdemārs Ancītis. Kāds piemirsts dzejnieks. Stars, Nr. 9, 20.01.1979

Affinities

Occupations

Pseudonym

Maigonis

Education

Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalgas novads

Cēsu apriņķa skola
Lielā Skolas iela 6, Cēsis
Beidzis pedagoģisko klasi. Mācoties Cēsu apriņķa skolā, piedalījies literārajā pulciņā.

Working place

1889–1917
Kliģenes pagastskola
Kliģene
Skolotājs