Valdemārs Jauģietis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (3); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(1)

NameValdemārs Jauģietis
PseudonymValdis Jaujenieks
SummaryValdemārs Jauģietis (1905–1974) – bibliogrāfs. Beidzis Liepājas vsk. (1925). Stud. LU Mehānikas fak. (1925-28). Pēc obligātā karadienesta strād. Liepājā Šoseju un zemesceļu departamentā (1930-34). 1934-44 Liepājas pils. b-kas vadītājs. 1944 mobilizēts vācu armijā. Pēc kapitulācijas nometināts piespiedu darbos celtniecības vienībās Maskavā. 1946 atbrīvots. 1947-51 bibliogrāfs un nod. vadītājss ZA Misiņa b-kā. 1949-51 kā eksternis nokārtojis eksāmenus speciālos priekšmetos LVU Filol. fak. Bibliotēku zin. nodaļā. 1951-56 bijis izsūtījumā Vorkutā. 1956-65 vecākais bibliogrāfs ZA Fundamentālās b-kas Misiņa nodaļā.
J. sast. ZA akadēmiķu Aleksandra Šmita (1961) un Jāņa Bērziņa (1963, kopā ar R. Sluckinu) bibliogrāfijas, piedalījies dažādu bibliogr. rādītāju veidošanā - "Latviešu periodika" (1, 1968), "Latviešu daiļliteratūra krievu un citu PSRS tautu valodās", kā arī sagatavojis ZA institūtu zin. rakstu bibliogrāfijas. Periodikā rakstījis par A. Gobu, "Par krievu un latviešu literatūras sakaru vēsturi" ("Karogs", 1967, 4, pierādījis I. Krilova fabulu pirmos tulk. latv. valodā). Žurn. "Karogs" 1966-74 gatavoja materiālus nodaļai "Aiz mūsu robežām".
Occupationsbibliographer
Birth time/place19.12.1905
Bārta
Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads
Dz. tautskolotāja un ērģelnieka ģim.
Education1925
Liepāja State 1st Gymnasium
Ausekļa iela 9, Liepāja
Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401

Beidzis mācības.


1925 – 1928
studējis
studējis LU Mehānikas fakultātē

1949 – 1951
studējis
kā eksternis nokārtojis eksāmenus speciālos priekšmetos LVU Filoloģijas fakultātē Bibliotēku zinību nodaļā
Place/time of death09.11.1974
Rīga
Rīga
Buried00.11.1974
Rīga
Rīga
Apbedīts Meža kapos.

Map legend

Showing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bārta
(Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
19.12.1905Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
09.11.1974Place/time of deathCity
3Rīga
(Rīga)
01.11.1974BuriedCity
4Ausekļa iela 9, Liepāja
(Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401)
1925EducationBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.