Teodors Zeiferts

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (64); Compiler (23); Editor (5); Author of the comment (14); Person of reception (31)

Photos: Person in photo(3)

NameTeodors Zeiferts
PseudonymReinhold Kaupo, Teodors
Summary

Teodors Zeiferts (1865–1929) – literatūras kritiķis un vēsturnieks, pedagogs. Bijis viens no nozīmīgākajiem latviešu literatūras vērtētājiem, sākot no 19. gadsimta 80. gadu otrās puses līdz 20. gadsimta 20. gadu beigām. Rakstījis par tā laika aktuālo rakstniecību, pievērsies arī latviešu literatūras vēstures jautājumiem. Kā kritiķis un literatūrvēsturnieks bijis rūpīgs faktu vācējs un analītisks literārā procesa vērtētājs, uzmanības lokā paturot gan atsevišķu rakstnieku jaunradi, gan iezīmējot literatūras kopsakarības ar norisēm sabiedrībā un arī literatūras attīstības kopējās tendences. Literāru izdevumu sastādītājs, redaktors. Nozīmīgākais ieguldījums – “Latviešu rakstniecības vēsture” (1–3, 1922–25).

Personal information1865: 3. aprīlī dzimis saimnieka ģimenē.
Work1885: žurnālā "Austrums" (Nr. 5) publicēts Teodora Zeiferta pirmais dzejolis "Gana dziesma".
1886: žurnālā "Austrums" (Nr. 8) publicēta pirmā literatūrkritiskā apcere "Hūgenbergers mūsu valodas un rakstniecības laukā".
1888: žurnālā "Austrums" (Nr. 4–5, 7–8, 11–12) izraisās Teodora Zeiferta polemika ar Jēkabu Lautenbahu-Jūsmiņu, tā ir viena no 19. gadsimta beigu nozīmīgākajām literārajām polemikām. Polemikas pamatjautājums, kas atspoguļojas Teodora Zeiferta rakstā "Dzejnieks un viņa laiks", – literatūras laikmetīgums un folkloras izmantošana literārajā jaunradē.
1892: polemika ar teoloģijas studentu Jāni Grīnbergu, vēlāko luterāņu mācītāju un bīskapu Pēterburgā.
1891–1914: referents Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulcēs, Nolasītie referāti bija pamatā daudziem pēc tam publicētiem Zeiferta rakstiem, kas kopumā veidoja sistemātiskus pārskatus par latviešu literatūras attīstību. Rakstos viņš popularizēja cittautu kritiķu Gotholda Efraima Lesinga, Ipolita Tēna, Georga Brandesa un citu atziņas, kā arī izmantoja tās savu vērtējumu pamatošanai. Zeiferts uzsvēra reālismu kā perspektīvu literāru virzienu, taču novērtēja arī citu estētisko virzienu iespējas.
18961904: ar pseidonīmu Reinhold Kaupo publicējis rakstus par latviešu literatūru Berlīnes un Vīnes žurnālos Das literarische Echo, Die Zeit, Das Magazin für Literatur.
1898–1910: Zeiferts sastādīja literatūras almanahu "Jaunā raža", kurā publicēja latviešu rakstnieku darbus, it īpaši iesācēju sacerējumus.
19051907: sastādījis plašu "Latviešu rakstniecības hrestomātiju" ar literatūrvēsturiskiem apskatiem, veidojot priekšdarbus sistematizētai latviešu literatūras vēsturei.
No 1909: lasīja lekcijas par latviešu rakstniecību Jēkaba Dubura un Zeltmata izveidotajos Latvju dramatiskajos kursos

Darbi

Literatūrzinātniskie un citi darbi
1893: Mūsu tautas dzejas pamošanās
1895: Latviešu daiļrakstniecība 1894. gadā
1896: Latviešu rakstniecība 1895. gadā
1896: Mūsu laikrakstu virzieni
1897: Latviešu lirikas attīstība
1901: Dr. philos. P. Zālīts mūsu avīžniecībā
1913: Tautas rakstnieki
1919: Mūsu dzimtene: ainas iz Latvijas dabas un vēstures
1920: Īsa Latvijas vēture (1921, 1928 – paplašināts izdevums)
1922–1925: Latviešu rakstniecības vēsture 3 sējumos (1927–1934, papildināts izdevums, 2. un 3. daļu papildinājis Kārlis Egle)
1922: Plūdons: dzīves un dzejas aina
1923: Krišjānis Barons: piemiņas raksts
1924: Saulietis: dzīves un darbu aina

1929: Brīvzemnieks: tautas darbinieka mūžs un laikmeta aina
1936: Dzejnieks un viņa laiks: polemika 1888. un 1889. gadā "Austrumā" (Teodora Zeiferta un Jēkaba Lautenbaha-Jūsmiņa polemiku apstrādājis Antons Birkerts)

Dzeja
1890: Kārkla svilpe
1897: Stari
1903: Pumpuri
1926: Saulrieti

Proza
1890:
Čaklā Mudīte (pasaka)
1922: Bāru bērni (miniatūras)

Teodora Zeiferta dzejas recepcija mūzikā
Dziesmas ar Zeiferta tekstiem komponējuši Pēteris Aldiņš, Emīls Dārziņš, Rihards Dubra, Jēkabs Graubiņš, Andrejs Jansons, Andris Kontauts, Jāzeps Mediņš, Lauma Reinholde, Andrejs Selickis, Bruno Skulte, Jāzeps Vītols, Imants Zemzaris.
LinksJānis Šmits (1877–1929) - Like-minded
Pērsietis (1862–1901) - Like-minded
Jānis Cīrulis (1897–1962) - Friend
Occupationsliterary scholar
literary critic
educator
historian
Birth time/place03.04.1865
Džūkstes pagasts
Džūkstes pagasts, Tukuma novads
Pēternieku "Ļūļos"

Residence1915 – 1916
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Pirmā pasaules kara gadus pavada Cēsīs.
Education1881 – 1884
Irlavas skolotāju seminārs
Bētiņa iela
Bētiņa iela, Irlava, Tukuma novads, Kurzeme, Latvija
Working place1884 – 1891
Lubezere
Lubezere, Ārlavas pagasts, Talsu novads

Lubezeres skola


1891 – 1915
Olaines draudzes skola
Olaine
Olaine, Olaines novads

1895 – 1900
Žurnāls "Mājas Viesa Mēnešraksts" (1895–1905)
Rīga
Rīga
Literatūras un kritikas nodaļas vadītājs

00.12.1902 – 00.06.1903
Žurnāls "Austrums" (1885–1928)
Rīga
Rīga

Literārās nodaļas vadītājs un faktiskais redaktors


1909
Mēnešraksts "Izglītība"
Rīga
Rīga

Redakcijas loceklis


1913 – 1914
Mēnešraksts "Druva"

Redaktors


1916 – 1919
Cēsu Longīna Ausēja reālskola
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads

Skolotājs


1917
Laikraksts "Laika Vēstis"
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Redakcijas loceklis

1920 – 1929
University of Latvia
Rīga
Rīga
Docētājs, lasījis lekcijas par latviešu literatūru

1920 – 1929
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
Rīga
Rīga
Redaktors

1920 – 1929
The Art Academy of Latvia
Gogoļa iela 3, Rīga
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

Docētājs, mācījis latviešu literatūras vēstures kursu.

Place/time of death09.12.1929
Rīga
Rīga
BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

1936. gadā uzstādīts tēlnieka Kārļa Jansona veidots kapa piemineklis.

RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latvju rakstniecības vēsture".
1927

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Brīvzemnieks".
1930

Map legend

Showing 1-15 of 15 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Džūkstes pagasts
(Džūkstes pagasts, Tukuma novads)
03.04.1865Birth time/placeParish
2Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1915 - 1916ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
09.12.1929Place/time of deathCity
4Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
5Bētiņa iela
(Bētiņa iela, Irlava, Tukuma novads, Kurzeme, Latvija)
1881 - 1884EducationStreet
6Lubezere
(Lubezere, Ārlavas pagasts, Talsu novads)
1884 - 1891Working placeVillage
7Olaine
(Olaine, Olaines novads)
1891 - 1915Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
01.12.1902 - 01.06.1903Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1909Working placeCity
10Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1916 - 1919Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1920 - 1929Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
1920 - 1929Working placeCity
13Gogoļa iela 3, Rīga
(Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050)
1920 - 1929Working placeBuilding, house
14Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1917Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
1895 - 1900Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.