Jānis Cīrulis

2 pictures

31.12.1897 – 13.02.1962

Jānis Cīrulis (1897–1962) – komponists, mūzikas kritiķis, kordiriģents, pedagogs. Strādājis par mūzikas skolotāju, diriģentu, rakstījis mūzikas kritikas gan Latvijā, gan trimdas posmā. Agri guvis ievērību ar savām kora dziesmām, sarakstījis aptuveni 35 kora dziesmas. Viens no Latviešu Dziesmusvētku biedrības Kanādā dibinātājiem, tās padomes priekšsēdis, pirmo trīs Kanādas latviešu dziesmusvētku virsdiriģents. Literāri nozīmīga atmiņu grāmata "Muzikanta piezīmes" (1961), kurā, vēstot par savām dzīves gaitām, interesanti un kolorīti tēloti daudzi 20 gs. pirmās puses latviešu kultūras darbinieki dažādās situācijās.

Birth time/place

31.12.1897
Umurga

Place/time of death

13.02.1962
Toronto

Personal information

Tēvs, amatnieks, bijis talantīgs sadzīves muzikants.

1915–1917: iesaukts Krievijas armijā. 1915–1916: pavadījis Rezerves pulka dienestā Novgorodas guberņā; 1916: nolicis vidusskolas abitūrijas eksāmenu pie Kadetu korpusa, turpinājis dienestu Latviešu strēlnieku daļās Tērbatā.
1917: demobilizēts, devies uz Sanktpēterburgu, kur privāti māc. vijoļspēli pie Joanesa Nalbandjana.
Krievijas pilsoņu kara laikā nonācis Vitebskā, kur īsu laiku vadīja latviešu kori.
1918: atgriezies Latvijā, privāti mācījies diriģēšanu pie Artura Bobkovica.
1919: pavasarī brīvprātīgi iestājies Latvijas atbrīvošanas armijā, rudenī demobilizēts.
Konservātoristu gados Rīgā dzīvoja pie rakstnieka un literatūras kritiķa Teodora Zeiferta, Skolas ielā 25.
1944: devies bēgļu gaitās uz Vāciju, dzīvojis latviešu bēgļu nometnē Detmoldā.
1948: izceļoja uz Kanāda, dzīvojis Vinipegā, Hamiltonā un Toronto.

Professional activity

Komponista devums1924: pirmās kora dziesmas iespiestas Jēkaba Graubiņa "Skolēnu koru" pirmajā un otrajā krājumā.
Pēc tam dziesmas parādās VI Vispārējo dziesmusvētku rīcības komitejas izdotajās "15 dziesmās" un krājumos "Dziesmu pūriņš" , "Tēvzemes dziesmas".
1961: Jānis Cīrulis. Kora dziesmas. Toronto (tautasdziesmu apdaru un oriģināldziesmu krājums).

Mūzikas kritiķisNo 1922: regulāri publicējās kā mūzikas kritiķis "Izglītības ministrijas mēnešrakstā", laikrakstā "Rīgas ziņas", "Latvis" un mēnešrakstā "Burtnieks" un citviet. Vēlāk trimdās publikācijas laikrakstos "Laiks" un "Latvija Amerikā".

Diriģenta darbībaAmatnieku biedrības kora Valmierā diriģents.
1921: Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības kora diriģents.
1951–1956: Hamiltonas latviešu biedrības kora diriģents.
1955–1959: vīru kora "Viesturs" diriģents.
1961–1962: jauktā kora "Daina" diriģents.

Pedagoģiskā darbībaDziedāšanas skolotājs Viļa Olava komercskolā.
1936–1937: skolotājs Rīgas skolotāju institūtā laikā, kā arī Cēsu Skolotāju institūtā: 1938–1940.
1940–1941: vadījis teorijas klasi Rīgas mūzikas skolā.
Skolotājs Rīgas ekonomiskajā tehnikumā.
Skolotājs latviešu bēgļu mūzikas skolā Detmoldā.

Quotes

Par atmiņu grāmatu "Muzikanta piezīmes" (Toronto: 1961)"Jānis Cīrulis, mūziķis, kam jau Rīgā bija laba spalva ne uz nošu rakstīšanu vien, var valdzināt ar savu nepretenciozo tiešumu. Viņa veiklais stāstījums risinās apmēram tā, kā tas notiek, kad ļaudis sapulcējušies omulīgā, bohēmiskā sabiedrībā un atceras dažādus piedzīvojumus. Cīruļa atmiņās izceļas anekdotiskais, to pastiprina autora teicamās imitatora spējas, sevišķi kad atdarināma tēlojamās personas valoda. Varbūt iedams drusku par tālu. Cīrulis labprāt pastāsta par sastapto, pazīto cilvēku rakstura vājībām un intīmās dzīves klapatām. Tādā veidā viņa atmiņās rodas vairāk vai mazāk šaržētu tēlu galerija, kur tomēr daudz veikli vilktu raksturīgu vaibstu, kas iespiežas lasītāja atmiņā vai atgādina to, kas reiz bijis."
Rudzītis, Jānis. Muzikanta piezīmes. Laiks, Nr.82 (14.10.1961)

Affinities

Jāzeps Vītols - Teacher
Teodors Zeiferts - Friend

Pseudonym

Comes, Cis

Education

–1910
Valmiera
Beidzis Valmieras pamatskolu.

–1914
Valmieras pilsētas skola
Valmiera

1914
Rīgas Ķeizariskā mūzikas skola
Rīga

1919–1922
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Uzņemts Edmundo Lučīni vijoļspēles klasē, mācījies 3 semestrus, tomēr karā gūtā rokas slimība traucēja pilnvērtīgi izkopt vijoļspēli, tāpēc 1921: pārgājis uz Jāzepa Vītola kompozīcijas teorijas klasi.

Working place

Kanāda
Strādāja par klavieru skaņotāju.

Hamiltona
Strādāja Hamiltonas slimnīcā par sanitāru, apkopēju un citus darbus.

Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga
Dziedāšanas un mūzikas skolotājs.

1922–1926
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts (1920–1939)
Rīga
Mūzikas kritiķis.

1924–1925
Laikraksts "Latvijas Vēstnesis"
Rīga
Mūzikas kritiķis.

1926–1934
Laikraksts "Latvis"
Rīga
Mūzikas kritiķis.

1934–1936
Laikraksts "Pēdējā Brīdī"
Dzirnavu iela 57, Rīga
Mūzikas kritiķis.

1936–1937
Riga Teachers Institute
Rīga
Mūzikas skolotājs.

1938–1940
Cēsis Teacher Training Institute
Bērzaines iela 34, Cēsis
Mūzikas skolotājs.

1941–1944
Laikraksts "Tēvija" (1941–1945)
Rīga
Mūzikas kritiķis.

1942–1944
Laikraksts "Zemgale" (1941-1944)
Jelgava
Mūzikas kritiķis.

Participation in organisations

Latviešu preses biedrība
Kanāda
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.

Service

1915–1917
Krievija
Iesaukts Krievijas armijā.

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1948
Kanāda
Izceļoja no Vācijas.

Buried

Jorkas latviešu kapi Toronto