Juris Silenieks

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (137); Author of the comment (4); Person of reception (6)

Photos: Person in photo(2)

NameJuris Silenieks
SummaryJuris Silenieks (1925-2016) - literatūrzinātnieks.Vienu rakstu loku veido publikācijas par dramaturģiju, drāmu un to autoriem, otru loku veido latviešu trimdas rakstniecības vērtējums, trešais loks nācis klāt pamazām – latviešu literatūra Latvijā. Publicējis virkni rakstu angļu, franču un latviešu valodā dažādos Amerikas, Eiropas un Āfrikas žurnālos, recenzijas par franču un latviešu literatūru žurnālā “Books Abroad” un “World Literature Today”, laikrakstos “Laiks”, “Latvija Amerikā”, “LaRAs LAPA”, lietuviešu žurnālā “Lituanus”, bija ilggadējs “Jaunās Gaitas” autors; publicējās žurnālā “Karogs”; referēja Baltijas studiju centra rīkotajās konferencēs ASV un Kanādā, piedalījās ar lekcijām Rietummičiganas Universitātes latviešu valodas kursus semināros.
Personal informationDzimis inženiera ģimenē.

1944: iesaukts Latviešu leģionā.
1945-1950: dzīvoja latviešu bēgļu nometnē Vircburgā.
1950: izceļojis uz ASV.
1950-1952: dienests.
Work1963: ieguvis doktora grādu filozofijā; disertācija: "Themes and dramatic forms in the plays of Armand Salacrou" ("Tēmas un dramatiskās formas Armāna Salakrū lugās").
1968: grāmatu "Tēmas un dramatiskās formas Armāna Salakrū darbos", apceri par franču rakstnieku (170 lpp. izdevis Nebraskas universitātes apgāds Linkolnā.

Publicējis daudz rakstu angļu, franču un latviešu valodā dažādos Amerikas, Eiropas un Āfrikas žurnālos, ap 80 recenzijas par franču un latviešu literatūru publicējis žurnālā "World Literature Today" un laikrakstā "Laiks" un "Jaunā Gaita".
Uzmanības lokā Karību salu un latviešu literatūra, daudz rakstījis par dramaturgiem un dramaturģiju, salīdzinājis Mārtiņa Zīverta kamerlugas un absurda teātri, Raiņa un franču rakstnieka E. Sezēra daiļradi. Referējis vairākās Baltijas studiju centra rīkotajās konferencēs ASV un Kanādā.
1968: angļu valodā pārtulkojis Māriņa Zīverta lugu "Kurrupurru".
Quotations“Būdams erudīts literātūras pētītājs un izvērtētājs, Dr. Juris Silenieks ar savām lietpratīgajām un tajā pašā laikā iejūtīgajām literārajām analīzēm prot it kā pavērt īstos vārtus, lai lasītājs varētu piekļūt tuvāk pasaulei, kuŗu rakstnieks radījis. Viņa izvērtējumos izteiktās donas ne vien vada un izglīto lasītāju, bet daudzreiz arī pašam jaunradītajam palīdz atrast pareizo ceļu. Objektivitāte, iejūtība un smalkjūtība ir Dr. Jura Silenieka personības pamatīpašības, kas manifestējas viņa pārskatāmi būvētajās krāsainā un lasītājam “pieejamā” valodā rakstītajās apcerēs un kritikās”, 2002. gada pavasarī raksta Ērika Raistera piemiņas fonda priekšsēde Eleonora Šturma.
Occupationsscientist
literary scholar
Birth time/place29.05.1925
Smiltenes pagasts
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Dzimis Ceriešos.

EducationPitsburga
Pittsburgh, Pennsylvania, United States

Studējis Kārnegija - Melona universitātē studē franču valodu un literatūru.


Vircburga
Würzburg, Bavaria, Germany
Studējis Vircburgas Universitātē medicīnas fakultātē.

Valda Zālīša pirmā pamatskola
Kalpaka bulvāris 8, Rīga
Kalpaka bulvāris 8, Rīga, LV-1050

Unknown – 1944
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

Beidzis mācības.


1952 – 1955
Linkolna
Lincoln, Nebraska, United States

Ar izcilību beidzis romāņu valodas studijas Nebraskas universitātē (University of Nebraska), iegūstot Bachelor of Arts grādu; 1957: ieguvis maģistra grādu.


06.06.1963
Pitsburga
Pittsburgh, Pennsylvania, United States

Ieguvis doktora grādu filozofijā (PhD) romānu valodās un literatūrā; disertācija: "Themes and dramatic forms in the plays of Armand Salacrou" ("Tēmas un dramatiskās formas Armāna Salakrū lugās").

Working place1957
Carnegie Institute
Pitsburga
Pittsburgh, Pennsylvania, United States

Kopš 1957: asistents; 1968: franču valodas un franču literatūras profesors, iecelts par šis universitātes jaunās humanitāro un sociālo zinātņu koledžas moderno valodu fakultātes vadītāju.

Participation in organisationsLatviešu Rakstnieku apvienība

Latvijas PEN klubs

Latvian Academy of Sciences
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Ārzemju loceklis.

Studentu korporācija "Talavija"
ServiceLatvian Legion
Iesaukts.
Emigrated00.05.1950
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Place/time of death22.06.2016
Pitsburga
Pittsburgh, Pennsylvania, United States

Map legend

Showing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Smiltenes pagasts
(Smiltenes pagasts, Smiltenes novads)
29.05.1925Birth time/placeParish
2Pitsburga
(Pittsburgh, Pennsylvania, United States)
22.06.2016Place/time of deathCity
3Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.05.1950EmigratedCountry
4Pitsburga
(Pittsburgh, Pennsylvania, United States)
06.06.1963EducationCity
5Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1944EducationBuilding, house
6Linkolna
(Lincoln, Nebraska, United States)
1952 - 1955EducationCity
7Pitsburga
(Pittsburgh, Pennsylvania, United States)
(Not set)EducationCity
8Vircburga
(Würzburg, Bavaria, Germany)
(Not set)EducationCity
9Kalpaka bulvāris 8, Rīga
(Kalpaka bulvāris 8, Rīga, LV-1050)
(Not set)EducationBuilding, house
10Pitsburga
(Pittsburgh, Pennsylvania, United States)
1957Working placeCity
11Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
(Not set)Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.