Juris Kalniņš

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (9); Editor (1); Author of the comment (1); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(2)

NameJuris Kalniņš
PseudonymKāds Tuvinieks
Personal informationKALNIŅŠ Juris (1847.20.XII Ārciema, vēlākā Pāles pag. Kānadžos - 1919.29.VI Rīgā, apbed. Lielajos kapos) - skolotājs, žurnālists, rakstnieks.
Dz. saimnieka ģim. Vasarās dzīvojis pie mātesbrāļa Jura Neikena. Māc. Dikļu draudzes sk., Limbažu apr. sk., J. Cimzes skolotāju seminārā Valkā (1865-68). Strād. par skolotāju Ļaudonas (1868-70), Vietalvas (1870-81), Sausnējas skolā (1883-86). 1886-95 Vietalvas ministrijas sk. pr-ks. Vietalvā nodib. labdarības b-bu, vadījis kori, ar to piedalījies 1.-3. visp. dziesmu svētkos. No 1879 rakstījis laikr. "Balss" par ped. un skolu problēmām, par latv. val., dabaszinībām, par veselības kopšanu u.c. jautājumiem. 1882-1906 (ar pārtraukumiem) strād. laikr. "Balss" redakcijā. No 1895 K. darbojies Rīgā, strād. laikr. "Baltijas Vēstnesis" (1895-1906, 1917-19), dažus mēn. bijis laikr. atbildīgais red. (no 1905.31.X). 1906 laikr. tika aizliegts, redaktors K. sodīts ar 8 mēn. cietumā. Vēlāk K. strād. laikr. "Dzimtenes Vēstnesis" (1907-17). Kopā ar F. Veinbergu un A. Benjamiņu K. izd. laikr. "Rīgas Latviešu Avīze" (1917-18). K. bijis aktīvs sab. darbinieks, kādu laiku Rīgas Latv. b-bas Zinību komis. pr-ks, darbojies A,Dombrovska dibinātajā bezalkohola b-bā "Ziemeļblāzma", Latviešu izgl. b-bas Izglītības komisijā. Sast. A. Pumpura Rakstu 1. izd. (1904) ar biogrāfiju ievadā. Sar. plašus biogr. apc. "Juris Neikens" ("Dzimtenes Vēstnesis" , 1910, 13./26.II-27.III/10.IV) un "Jānis Cimze" (1914), māc. grāmatas: "Dabas mācības pirmais kurss tautas skolās" (1878), "Latviešu valodas mācība", "Ģeometrija" (abas 1890), rokasgrām. skolotājiem "Vadonis rakstienos tautas skolām 3 koncentriskos riņķos" (1881), darbu "Latviešu rakstniecības teorija" (1892) - pirmo poētiku latv. val., kas balstās uz tdz. Atdzejojis H. Heines balādi "Belzacars" (per. 1881), pārtulk. G. Freitāga rom. "Mans un tavs" (1908), sar. autobiogr. stāstu "Tautības centienu dēļ" (per. 1911). - Ps.: Prātkopis, Kāds Tuvinieks.
L. Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893; Ambainis V. Skolotāja un tautas cīnītāja Jura Kalniņa piemiņas svētbrīdis.. // IMM, 1936, 11; Luste P. Juris Kalniņš (Prātkopis) // Skolotāju Av., 1987, 14.II; Kapeniece I. Modināt, atbrīvot // LMM, 1997, 23.XII/1998. 8.I.
I. Rubule
LinksŠarlote Kalniņa - Wife
Occupationsteacher
journalist
author
Birth time/place20.12.1847
Pāle
Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads
Dzimis Pāles pagasta "Kānadžos".
Education
mācījies
mācījies Dikļu draudzes skolā

mācījies
mācījies Limbažu apriņķa skolā

1865–1868
mācījies seminārā
mācījies J.Cimzes skolotāju seminārā Valkā
Working placeVijciems 6-year Primary School
Place/time of death29.06.1919
Rīga
Rīga
Buried1919
Rīgas Lielie kapi
Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija, LV-1013

Apbedīts Lielajos kapos.

Map legend

Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Pāle
(Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads)
20.12.1847Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
29.06.1919Place/time of deathCity
3Rīgas Lielie kapi
(Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija, LV-1013)
1919BuriedCemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.