Jānis Upītis

lv
Report to editor

Works: Author (41); Compiler (14); Editor (4); Author of the comment (15); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(1)

NameJānis Upītis
SummaryJānis Upītis (1911–1983) – literatūras vēsturnieks. Beidzis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti (1949), ieguvis filoloģijas kandidāta grādu (1954), strādājis Valodas un literatūras institūtā (1952–1973). Institūta kolektīvo darbu “Latviešu literatūras vēsture” (1–6, 1957–1963) un “Latviešu literatūras darbinieki” (1965) līdzautors. Pētījis Andreja Upīša dzīvi un literāro darbību, sarakstījis monogrāfiju “Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis līdz 1917. gadam” (1956) un rakstus par viņu, sastādījis un komentējis Andreja Upīša darbu kopojumus, krājumu “Atmiņas par Andreju Upīti” (1971). Pētījis Sudrabu Edžus daiļradi (sastādījis un komentējis Rakstus, 1–5, 1969–1973, sarakstījis biogrāfisku apceri un sastādījis bibliogrāfiju). Publicējis pētījumus, kuros precizēti Raiņa un Rūdolfa Blaumaņa biogrāfijas fakti. Jāņa Upīša literatūras pētnieka darbs balstījās uz padziļinātām dokumentu, arhīva materiālu, literatūras faktu studijām.
Personal informationDzimis 1911. gada 23. augustā rentnieka Mārtiņa Upīša ģimenē. Tēva brālis – rakstnieks Andrejs Upīts.
Work1952: pirmā publikācija – raksts "Andreja Upīša cīņa par latviešu literāro valodu" žurnāla "Karogs" 5. numurā.
1954: aizstāvējis disertāciju "Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis līdz 1917. gadam" un ieguvis filoloģijas kandidāta grādu.

Monogrāfija

1956: Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis līdz 1917.gadam

Līdzautors kolektīvajos pētījumos

1957–1963: Latviešu literatūras vēsture (1.–6. sējums)
1965: Latviešu literatūras darbinieki
1971: Latviešu literatūras vēsture 2 sējumos krievu valodā

Sastādītie izdevumi

1957: fotoalbums "Andreja Upīša 80 gadi"
1960: Sudrabu Edžus. Stāsti jaunatnei
1963: albums "Tautas rakstnieks Andrejs Upīts: dzīve un darbs attēlos"
1966: Sudrabu Edžus dzīves un darba vietas
1967: Andreja Upīša dzīves un darba vietas
1969–1973: Sudrabu Edžus. Raksti (1.–5. sējums; biogrāfiska apcere, bibliogrāfija, komentāri)
1975–1976: Raiņa gadagrāmata (kopā ar Saulcerīti Viesi)
1977: Atmiņas par Andreju Upīti
1977: Vārti veras (1917. un 1918. gadā sacerēto dzejoļu izlase)
1983: pētījums par Raiņa biogrāfijas faktiem (Karogs, Nr. 1–2)
1986: pētījums par Rūdolfa Blaumaņa biogrāfijas faktiem (Karogs, Nr. 8)

Quotations

Par Jāni Upīti

"Vērīgs, disciplinēts, zinātkārs, skaidru spriedumu, atturīgs un reizē biedrisks, atsaucīgs – tās bija īpašības, kas viņu pēc studiju beigšanas padarīja par vienu no talantīgākajiem zinātniekiem Valodas un literatūras institūtā, kur aizritēja visi viņa tālākie darba gadi. Viņš ir viens no sešsējumu "Latviešu literatūras vēstures" līdzautoriem, un viņa spalvai šai pētījumā pieder stipri prāvs lappušu skaits. Institūtā strādājot, radās arī viņa monogrāfija "Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis (līdz 1917. gadam)". Andrejs Upīts bija viņa tēva brālis, pret Tautas rakstnieku, viņa daiļradi Jānis Upītis izjuta lielu cieņu, pat bijību. Jānis Upītis vāca kopā, apzināja pēc iespējas visu, ko vien Andreja Upīša spalva bija uzrakstījusi, precizēja rakstnieka biogrāfijas faktus, interesējās par cilvēkiem un vietām, kas raduši atspoguļojumu Tautas rakstnieka daiļradē. Te jo nozīmīgi, neaizstājami ir Jāņa Upīša pētījumi par Skrīveru apkaimes un tās laužu ienākšanu Andreja Upīša darbos, jo īpaši romānā "Zaļā zeme". Andreja Upīša dzīves un daiļrades faktu izpētē Jānis Upītis padarījis vairāk nekā jebkurš cits mūsu republikas zinātnieks. Vispār Jānim Upītim literatūras zinātnē bija svēta un par visu pārāka uz skaidriem, drošiem faktiem izaugusi atziņa, patiesība. Tas raksturīgs visai Jāņa Upīša pētnieciskajai darbībai. Ko šai ziņā Jānis Upītis padarījis, tas otram pētniekam vairs nav jādara."

Kalniņš, Jānis. Literatūras zinātnei veltīts mūžs. Karogs, 1984, Nr. 2.
LinksAndrejs Upīts (1877–1970) - Nephew
Occupationsliterary scholar
Birth time/place23.08.1911
Residence1976 (Date is approximate)
Ķeguma iela 56, Rīga
Ķeguma iela 56, Rīga, LV-1039

Dzīvojis Rīgā, Ķeguma ielā 56-1.

Education1927 – 1931
Jaunjelgava Town Business School
Jaunjelgava
Jaunjelgava, Aizkraukles novads

1946 – 1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa


1949 – 1952
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Mācījies aspirantūrā

Working place1932 – 1935
Skrīveri
Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads
Strādājis lauku darbu tēva saimniecībā

1935 – 1940
Kancelejas ierēdnis un darvedis

1941 – 1944
Salaspils
Salaspils, Salaspils novads
Salaspils valdes sekretārs

1945 – 1946
Rīga
Rīga
Valsts apdrošināšanas pārvalde, inspektors

1949 – 1954
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga
Docētājs

1952 – 1973
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

1954 – 1956
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Rīga
Rīga
Docētājs
Service1931 – 1931
Latvian Army
Place/time of death28.10.1983
Rīga
Rīga
BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Map legend

Showing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Ķeguma iela 56, Rīga
(Ķeguma iela 56, Rīga, LV-1039)
1976ResidenceBuilding, house
2Rīga
(Rīga)
28.10.1983Place/time of deathCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
4Rīga
(Rīga)
1949 - 1952EducationCity
5Jaunjelgava
(Jaunjelgava, Aizkraukles novads)
1927 - 1931EducationCity
6Rīga
(Rīga)
1946 - 1949EducationCity
7Skrīveri
(Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads)
1932 - 1935Working placeVillage
8Salaspils
(Salaspils, Salaspils novads)
1941 - 1944Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1945 - 1946Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1949 - 1954Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1954 - 1956Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
1952 - 1973Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.