Janīna Babre

lv
Report to editor

Works: Author (12); Compiler (1); Person of reception (23)

Photos: Person in photo(1)

NameJanīna Babre
Name at birthSkraustiņa
SummaryJanīna Babre (1919-1983) - dzejniece un reliģisku rakstu autore. Pirmās literārās publikācijas kopš 1961. gada. Ar šīm grāmatām kļuva pazīstama kā kristietības izjūtu, pārdzīvojumu un domu apdzejotāja un paudēja. Kopumā izdotas 15 grāmatas - dzeja, proza (esejas).
Personal informationDzimusi dzelzceļnieka Jāzepa Skraustiņa (dzimis 1891) ģimenē Daugavpilī, un turpat sākusi pirmās skolas gaitas. Tad tēvu pārceļ uz Zemgali un ģimene dzīvo dzelzceļnieku mājā, tieši pie Zemgales stacijas. Māja atrodas kalnā, un no logiem pavērās plašs skats uz apkārtni un tuvējo birzi. Baltie stumbri piešķir debesmalai vienmēr gaišu toni, vienalga saulainā vai mākoņainā dienā. Tā birze kļūst Janīnas Babres iemīļotā vieta,kur tā bieži aizzogas, lai vienatnē klausītos meža valodā.

Precējusies ar skolotāju Pēteri Babri (1917-1995), dēls Jānis Babris.
Work

Pirmā literārā publikācija

1961: dzejolis "Svētvakarā" publicēts laikrakstā "Laiks" 8. februārī un dzejolis "Rimtes lūgšana" žurnāla "Dzimtenes Balss" 4. numurā. Šajā žurnālā 20. gs. 60. gados publicējusi dzejoļus, pedagoģiska un reliģiska satura rakstus un dzejoļus.

Literārie darbi

1968: dzejas krājums "Meditācijas".
1971: prozas grāmata "Gaisma no austrumiem" (Latvijā 1990).
1972: dzejoļu krājums "Ceļā uz Loreto".
1978: dzejoļu krājums "Meditācijas naktī".

Par galveno darbu tiek uzskatīta "Mīlestības derība", kas Melburnā izdotia trīs daļās: " Vecās Derības stāsti" (1976, Latvijā 1992), "Jēzus Nācarietis" (1979, Latvijjā 1993), "Svētā Gara baznīca" (1983). Tā ir samērā brīva Bībeles interpretācija.

1980: Ziemassvētku stāstu, leģendu un dzejoļu kopojums "Brīnišķā zvaigzne".

JANĪNAS BABRES PUBLIKĀCIJAS:

Svētums nav greznība — Maksimiliana Kolbes biogrāfija 1973. g.
Draudzība uz spārna — leģenda 1975. g.
Friendship on the Wing — legend, 1975. g.
In Human Touch — dzeja angļu vai. 1976. g.
Mīlestības derība — Vecās derības stāsti —1976. g.
The Covenant of Love — highlights of Old Testament 1980. g.
Svētvakara zvani — J. Babres dzeja un dziesmas — dziedātāja Astrīde Cepure. VI. Višteļa ērģeļu pavadījums 1979. g.
Jēzus Nācarietis — Jēzus dzīve — Mīlestības derības II daļa 1979. g.
Brīnišķā zvaigzne — Ziemsvētku stāsti, leģendas, dzeja, A. Bērziņa grezni ilustrēta 1980. g.
Svētceļnieka dvēseles atklājumi — tulkojums no krievu vai.
Svētā Gara baznīca — 1983. g.


Daudz ceļojusi un kā "Zilās Armijas" (Starpt. org. Jaunavas Marijas godināšanai) locekle piedalījusies starptautiskos kongresos un vizīttēs pie Sv. Tēva Romā.

Dažus dzejoļus komponējuši Vladislavs Vištelis, Viktors Baštiks, V. Ziedonis.
1979: iznākusi skaņu plate, kurā ieskaņota Janīnas Babres dzeja un dziesmas ar dzejnieces tekstiem. Mūzikālajā daļā piedalās dziedātāja Astrīda Neilsone-Cepure un ērģelnieks Vladislavs Vištelis, bet dzeju lasa autore.
Quotations

Par Janīnas Babres daiļradi

"Janīnas Babres dzejoļi ir neparasta parādība mūsu laikā, jo tie izsaka reliģisku pārdzīvojumu. Pie tam šī reliģiskā tematika nav tikai ornaments, nav tikai aiz paraduma teikti vārdi vai emocionāls pastiprinājums kaut kam citam, bet reliģiskā pasaule ir īstenā dzejnieces dzīves vide un avots, no kura raisās viņas dzeja."

Andrups, Jānis. Jaunas grāmatas. Londonas Avīze, 1972, 22. dec.


"Janīnas Babres izcilākais de
vums latviešu literātūras laukā neapšaubāmi ir viņas katoliski ievirzītā reliģiskā dzeja, šeit viņai īstu sāncenšu nebija. [..] Viņas dzejas formālā puse ir vienkārša, un tieši ar to viņas dzeja ir
tīkama. Nav tur pārspīlētas gleznainības vai sablīvētu epitetu. Viņai ir tieksme katrā dzejolī veidot vienu lielu gleznu, un tieši šai virzienā gribētos novēlēt viņas dzejas attīstībai sekmes."

Silkalna, Selga. Ardievas aizsaules dzejniecei. Austrālijas Latvietis, 1983, 9. sept.

Par dzejas krājumu "meditācijas naktī" (1978)

"Janīnas Babres gara pasaule nebarojas no kaislību vai sociālo konfliktu cīņas Viņa ir atradusi savas literārās izteiksmes ceļa zīmes mūžīgās patiesības ilgu gaisotne. Viņas gara pasaule mēs neatrodam hēdenisko elku kulta pielūgšanai, kas zīmīgs mūsdienu literatūrai, nedz arī "aristokrātisko" vienkāršā cilvēka nicināšanu. Jo viņa ir dziļi ticīga sirdī. [..] Babres meditācijas neslimo ar pesimisma vai rezignācijas kaiti. Viņa nav dzīves noliedzēja, kas ieslēgusies "ziloņkaula torni" un skatās uz šo "bēdu un asaru ieleju" egoistiska pārākuma acīm. [..] Janīna Babre izvēlējusies nesaistītas dzejas formu un šķiet, ka tā ir visnotaļ piemērota viņas stāstījuma plūsmei un izteiksmes vienkāršībai."

Melliņš, Arvīds. Janīna Babre Meditācijas naktī. Universitas, Nr. 44, 1979.

Par dzejas krājumu "Ceļā uz Loreto" (1972)

"Kopš neminamiem laikiem, kad cilvēks sācis meklēt savas īstenās garīgās mājas, viņš bijis stiprs tad, ja spējis tās atrast trejādā iesaistījumā — savā ģimenē, savā tautā un Dieva valstībā. Janīnas Babres grāmatās izjūtam drošu skaņošanos visos trijos lokos, un tas ir ceļš uz šā laikmeta nelaimju pārvarēšanu.
Kaut ko pārmainot šai trīspakāpenībā, sabrūk cilvēka dzīves pamati. Tie, kas saka, ka nav vajadzīga tēvzemes mīlestība, bet pietiek ar Dieva mīlestību, ar to parasti maskē citu tautu apspiešanu un imperiālismu. Marksisti tautas vietā liek šķiru, pakļauj ģimeni politiskiem nolūkiem un nikni cīnās pret reliģiju, kas ne kam citam nav pakļaujama, ja negrib to izkropļot. Jaunās grāmatas tematika ir vēl viengabalaināka; vietām gan vairāk sajūtama pārslīdēšana valodas loģiskajā joslā, un līdz ar to pieaug didaktika, no kuras jāvairās visiem spēkiem, jo dzejnieka uzdevums ir runāt ar dzejas simboliku, ne ar pamācībām."

Andrups, Jānis. Jaunas grāmatas. Londonas Avīze, 1972, 22. dec.

Occupationsteacher
author
Birth time/place05.07.1919
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads

EducationMinhene
Munich, Bavaria, Germany

Studējusi Ludviga Maksimiliāna universitātē (Ludwig-Maximilians-Universitaet), studējusi divus gadus.


1939 (Date is approximate)
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads

Beigusi Daugavpils ģimnāziju.


1942–1943 (Date is approximate)
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Matemātikas fakultātē; studiju virziens: dabas zinātnes un filoloģija, līdztekus strādājusi par skolotāju.


1953
Čikāga
Chicago, Illinois

Beigusi Ilinoisas universitāti (The University of Illinois at Chicago), ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā.


1956
Rasīna
Racine, Wisconsin, United States
Beigusi Dominikāņu koledžu Rasinē, Viskonsinā ar bakalaura grādu pedagoģijā.
Working placeToronto
Toronto, Ontario, Canada
Strādājusi sociālā apgādē.

Ārlingtona
Arlington, Virginia, United States

Dažus gadus strādā katoļu pamatskolā, tad līdz aiziešanai pensijā 20 gadus nostrādāja publiskajā pamatskolā, Arlington Rights.

Participation in organisations
Studentu korporācijas "Dzintars" filistre.

"Zilās Armijas" (Starptautiskā organizācija Jaunavas Marijas godināšanai) locekle.

Latviešu preses biedrība
Čikāga
Chicago, Illinois
Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.
TravelledPortugāle
Portugal
Ceļojot un pavadot ilgāku laiku Portugālē, piedaloties semināros un pētījot Fatimasvēstījumu, rodas grāmata "Gaisma no Austrumiem".

00.12.1974
Austrālija
Australia
Viesojās pie Austrālijas latviešiem.
Place/time of death16.07.1983
Sentpītersbērga
St. Petersburg, Florida, United States

BuriedSentpītersburga
St. Petersburg, Florida, United States

Apglabāta Royal Palm kapsētas latviešu nodalījumā.

RewardsJāzepa Rancāna fonda balva
1977

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par reliģisko dzeju un esejām.
1979

Map legendShowing 1-13 of 13 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
05.07.1919Birth time/placeCity
2Sentpītersbērga
(St. Petersburg, Florida, United States)
16.07.1983Place/time of deathCity
3Sentpītersburga
(St. Petersburg, Florida, United States)
(not set)BuriedCity
4Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
1939EducationCity
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1942 - 1943EducationBuilding, house
6Minhene
(Munich, Bavaria, Germany)
(not set)EducationCity
7Čikāga
(Chicago, Illinois)
1953EducationCity
8Rasīna
(Racine, Wisconsin, United States)
1956EducationCity
9Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(not set)Working placeCity
10Ārlingtona
(Arlington, Virginia, United States)
(not set)Working placeCity
11Portugāle
(Portugal)
(not set)TravelledCountry
12Austrālija
(Australia)
01.12.1974TravelledCountry
13Čikāga
(Chicago, Illinois)
(not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.