Gotfrīds Ansabergs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (4); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameGotfrīds Ansabergs
Additional namesFrīdis Ansabergs
PseudonymHugo Sudrabiņš, Zahībs, Fr. Aus.
SummaryGotfrīds Ansabergs (arī Frīdis Ansabergs; 1871-1955) - dzejnieks. Beidzis Talsu pilsētas skolu un vienu gadu papildinājies Maskavas Arheoloģijas institūta. Kopš 1893. gada pašvaldības dienestā. Bijis Saldus, Cieceres, Brocēnu u.c. pagastos gan darbveža palīgs, gan darbvedis. Par piedalīšanos 1905. g. revolūcijā izsūtīts uz Vitebskas guberņu, kur strādājis guberņas valdē, 1906. gadā pārcelts uz Latgali, 1910. gadā iecelts par Vitebskas, vēlāk Orlas kancelejas direktora jaunāko palīgu. 1919. gadā Ansabergs atgriezies Latvijā, bijis literārās nodaļas vadītāja palīgs Valsts informormācijas birojā. Piedalījies brīvības cīņās. 1920. gadā pārcelts uz Aizsardzības ministriju, 20. gs. 30. gados Tautas labklājības ministrijas vecākais darbvedis. 1923.–1929. gadam strādājis laikrakstā "Latvis". Rakstījis romantiski noskaņotus darbus, mīlestības, arī filozofiskus dzejoļus, kas publicēti (1899–1905) laikrakstā "Dienas Lapa", žurnālā "Austrums", almanahā "Jaunā Raža" u.c. Liriski filozofiskā prozas tēlojumā "Pirmā nakts" ("Jaunā raža", 1904, 7) domas par nāvi, iznīcību, nemirstību. Vairākiem Ansaberga darbiem komponēta mūzika.
Personal informationDzimis lauksaimnieku ģimenē.
Bijis tuvs Jāņa Poruka un Teodora Zeiferta draugs.
Work1893: Pirmā publikācija - A. Puškina dzejoļa "Sapnis" tulk. žurn. "Austrums" (Nr. 4).
1899: Pirmais publicētais dzejolis - "Eji turp, kur dzīve smaida..." ("Austrums", Nr. 12).

Bijis valdes loceklis J. Poruka piemiņas komitejā, A. Pumpura biedrībā, T. Zeiferta fondā.
Quotations"Fr. Ansabergs vispirms parādījās "Austrumā" ap 1899.g. Vēlāk tie iespiesti arī Teodora Zeiferta "Ražā" un daudzos laikrakstos līdz pat pēdējām laikam. Ansabergam ir neapšaubāms romantiska liriķa talants. Viņš darbojies arī kā avīžnieks vairākos laikrakstos. [..] Kā cilvēks Fr. Ansabergs ir sirsnīgs, reti patiess un daudzām cēlām rakstura īpašībām. Viņš ir arī rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs.

Žanis Unams. Fr.Ansaberga 60 gadi. Latvis, Nr.2830 (05.04.1931)

"GOTFRĪDS ANSABERGS (1871.–1955.) gadsimta mijā periodikā publicējis dzejoļus, balādes, atdzejojumus. Taču talanta attīstību pārtrauca viņa izsūtīšana ārpus Latvijas par aktīvu dalību 1905. gada revolūcijā. Latvijā G. Ansabergs atgriezās tikai 1919. gadā un nodarbojās galvenokārt ar žurnālistiku. Viens no pirmajiem latviešu lirikā viņš centās ieviest antīkos metrus, strofiku. Viņa liroepika, piemēram, balāde «Trīs mirkli» («Austrums», 1901.), labākajos paraugos neatpaliek no V. Plūdoņa ne izjūtas ekspre sijā, ne tēlainības spilgtumā. 90. gados G. Ansabergs ir bijis viens no tuvākajiem J. Poruka draugiem. G. Ansaberga dzejoļi krājumā nav apkopoti."

Literatūra un Māksla, Nr.18 (29.04.1988)

Occupationspoet
Birth time/place04.04.1871
Ārlava
Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads
"Auģos"

EducationTalsu pilsētas skola
Talsi
Talsi, Talsu novads

Nurmuižas privātskola
Nurmuiža
"Nurmuiža", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285

Oktes-Iģenes-Garlenes pamatskola
Garlene
Garlene, Laucienes pagasts, Talsu novads

1 gadu mācījies


Maskavas arheoloģijas institūts
Maskava
Moscow, Russia

1 gadu papildinājies Maskavas Arheoloģijas institūta Vitebskas auditorijā

Place/time of death26.08.1955
Rīga
Rīga
BuriedRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Map legend

Showing 1-7 of 7 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Ārlava
(Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads)
04.04.1871Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
26.08.1955Place/time of deathCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(not set)BuriedCemetery
4Talsi
(Talsi, Talsu novads)
(not set)EducationCity
5Nurmuiža
("Nurmuiža", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285)
(not set)EducationParish
6Garlene
(Garlene, Laucienes pagasts, Talsu novads)
(not set)EducationVillage
7Maskava
(Moscow, Russia)
(not set)EducationCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.