Astrīda Aļķe

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (10); Compiler (3); Author of the comment (2); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(2)

NameAstrīda Aļķe
Name at birthAstere Kalniņa
Personal informationAĻĶE Astrīda (īstais vārds Astere, dz. Kalniņa; 1937.11.VI Rīgā – mirusi 2020.8.XII) - literatūrkritiķe. Ivara Aļķa sieva.
Dz. zemnieku ģim. Beigusi Iecavas vsk. (1956), LVU Vēst. un filol. fak. (1961). Strād. Ogres raj. P. Stučkas astoņg. sk. (1961 -63), Raiņa lit. un mākslas vēst. muzejā par zin. līdzstr. (1964 - 70). Grāmatu palātā (1970).
Kopš 1971 strādā Mākslas darb. nama b-kā. RS b.(1985).
Pirmā publikācija - rec. par H. Falladas rom. "Starp vilkiem" žurn. "Karogs" 1962 (11.nr.). Public. rakstus par prozu, nereti ar socioloģisku un publicistisku ievirzi, daži raksti kopā ar filozofi S. Lasmani. Kritiski publicist. raksti izd. grām. "...saprast sevi un pasauli" (1984). Sast. fotoalbumu "Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis" (1971). Pēcv. aut. M.Vētras atmiņu grām. "Karaļa viesi" (1992) un "Rīga toreiz..." (1994). Sar. grām. "Rīgas bruņinieks Mariss Vētra" (2001).
L. Hiršs H. [Ievads A. Aļķes rakstam "No subjektīva cilvēka pārdomām"] //
Karogs, 1987, 6. Klotiņš A. "...nekas nav tāds, kā izskatās" // Turpat, 2002, 2.
A. Vite
LinksIvars Aļķis - Husband
Occupationsliterary scholar
literary critic
critic
Birth time/place11.06.1937
Rīga
Rīga
Educationunknown – 1961
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1956
mācījies
beidz Iecavas vidusskolu
Place/time of death08.12.2020

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
11.06.1937Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.