Ivars Aļķis

Ivars Aļķis (1939) ir literatūrkritiķis un kultūras žurnālists, kurš publicējis recenzijas un rakstus (žurnālā "Karogs", laikrakstos "Literatūra un Māksla", "Neatkarīgā Avīze") par literārā procesa, galvenokārt detektīvprozas un vēsturiskās prozas, arī literārā mantojuma jautājumiem, iepazīstinājis ar aktuāliem kultūras notikumiem.

Birth time/place

26.10.1939
Liepāja

Quotes

Par Ivaru Aļķi"Galvenā no tām [Ivara Aļķa īpašībām] ir nesatricināms un neizkustināms miers jebkurā situācijā, arī dramatiskā un satraucošā, ar kādām tik bagāts bija “Literatūras un Mākslas” posms septiņdesmito gadu nogalē un astoņdesmito sākumā. (Īpaši tas kontrastē ar viņa dzīvesbiedres Astrīdas Aļķes mūžam ironisko, urdošo, kritisko prātu. Ivars tā vietā, lai paustu sašutumu, pateiks kādu Larošfuko aforismu, kas liecina, ka nejēdzības pasaulē ir mūžīgas.) Nākamā no tām – īpaša mīlestība pret literatūru. Protams, filologs, kurš literatūru nemīl, ir absurds. Taču šī mīlestība var būt ļoti dažāda. Ivaram Aļķim tā ir bibliofila mīlestība – istabā grāmatām sen vairs nav vietas, plaukti draudoši ielikuši zem to smaguma, putekļus nav iespējams noslaucīt (bet putekļu sūcēju nevar dabūt) – un tomēr mājās tiek nesti arvien jauni un jauni sējumi. Arī – interese ne vien par tiem darbiem, ko visi lasa, bet arī par tiem, kas nemaz nav tik pazīstami un ievērojami. “Literatūrā un Mākslā”, ja kādam vajadzēja precizēt kādu rakstnieka vai literārā varoņa vārdu, grāmatas nosaukumu, visi nāca pie Ivara. Īpaši latviešu literatūras vēsturē maz būs darbu, kurus viņš nebūtu lasījis. Bez tam, manuprāt, Ivars pieder pie tiem kritiķiem, kam labāk patīk lasīt, nekā rakstīt. Kam nav spēcīgi attīstīts tas dzinulis (mēs to varam nosaukt dažādos vārdos – par pašizteikšanās vajadzību, pārliecību, ka manas domas sabiedrībai ir ļoti svarīgas, ticību savai misijai, vai vienkārši par godkāri), kurš liek pārvarēt vārda mokas, to, kas skaidrs pašam, darīt pieejamu citiem un arī – pakļaut sevi apšaubījuma, nolieguma briesmām. Tādēļ, kaut strādāts regulāri, viņam nav grāmatas, viss palicis laikrakstu un žurnālu lappusēs."

Čaklā, Inta. Pusgadsimts. Karogs, 1989, Nr. 10.

Affinities

Pseudonym

A. Svira

Working place

The Rainis Museum “Jasmuiža”
Jasmuiža
Muzeja vadītājs

1958–1960
Rūpnīca "Sarkanais metalurgs"
Liepāja

1964–1969
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Vecākais laborants, lasītavas pārzinis

1971–1974
Galvenā enciklopēdiju redakcija (1963–1997)
Rīga
Redaktors

1975–1987
Literature and Art
Rīga
Vecākais korespondents, pēc tam – Kritikas nodaļas vadītājs

1990–1991
Laikraksts "Neatkarīgā Cīņa"
Rīga
Vecākais korespondents

1991–1992
Žurnāls "Šahs Baltijā"
Rīga
Korespondents

1992–1993
Valsts valodas inspekcija
Rīga
Inspektors

1995
Latvijas Aizsardzības ministrija
Rīga

Education

1958
Liepāja
mācījiesbeidz Liepājas 1.vidusskolu

1967
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Vēstures un filoloģijas fakultāte

Participation in organisations

1978
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga