Latviešu studiju centrs

Kalamazū pastāvēja Latviešu studiju centrs ar arhīvu (deponēts Latvijas valsts arhīvā) un bibliotēku, kas bija lielākā letonikas krātuve ārpus Latvijas. Centra dibinātāji Valdis Muižnieks un Lalita Muižniece.

Latviešu studiju centrs - Jāņa Riekstiņa centrs tika izveidots 1982. gadā. Savukārt Vasaras semestrī latviešu valodas un literatūras studijas Rietummičiganas universitātē notikušas katru gadu kopš 1968. gada. Tajā mācījušies vairāk nekā 700 dažādu studentu no ASV, Kanādas, Eiropas. Austrālijas un Dienvidamerikas. 1981. gadā tika apstiprināta arī akadēmiskā gada latviešu studiju programma un radās nepieciešamība pēc plašākas ēkas. Tāda tika uzcelta pēc arhitekta A. Vintera meta, tajā tika iekārtota Jāņa Bičoļa vārdā nosauktā bibliotēka un audiovizuālais centrs. 

Latviešu studiju centrs bija Amerikas Latviešu apvienības īpašums, to apsaimniekoja ALA valdes izraudzīta saimniecības padome. 

Rudenī, ziemā vai vasarā studēja latviešu valodu, lingvistiku, literatūru, vēsturi Rietummičiganas universitātē, bet Latviešu studiju centrs bija viņu mītne: bibliotēkai atradās studijām nepieciešamās grāmatas un citi materiāli; notika akadēmiskā līmeņa vieslekcijas un semināri.

Latviešu studiju centrs kalpoja arī Kalamazū un apkārtnes latviešiem, kas vienmēr bija laipni gaidīti viesi, te notika dažādi literāri, sabiedriski un kultūras pasākumi.