Kuldīgas ģimnāzija

Kuldīgas ģimnāzijas sākums saistīts ar divgadīgo Kuldīgas apriņķa skolu. Pateicoties skolu kuratoram grāfam Keizerlingam, 1866. gada 6. jūnijā tiek atklāta 4 klasīga klasiska proģimnāzija, kuru paplašina 1869. gadā un ar 1870. gada oktobri atver kā ģimnāziju. Ģimnāziju slēdz 1892. gada 23. decembrī tās pārkrievošanas draudu dēļ. No 1866. līdz 1892. gadam skolā strādājis 41 skolotājs, mācījušies 1280 zēni.

Par Kuldīgas ģimnāzijas senāko vēsturi: Der Schluss des Landesgymnasiums zu Goldingen. Libausche Zeitung, nr. 294 (1892).

Kuldīgas ģimnāzija jau kā latviešu ģimnāzija savu sākumu saista ar1920. gadu, kad tiek atvērta Kuldīgas pilsētas vidusskola, ar 1922./23. mācību gadu skolai ir savs nams Kalna ielā 19. 1928./29. gadā skolu pārdēvē par Kuldīgas valsts ģimnāziju, 1931. gadā tā pāriet bijušajās Baltijas skolotāju semināra telpās Liepājas ielā 31/33. Tur skola - jau kā Kuldīgas vidusskola - atrodas arī padomju laikā līdz 1964. gadam.

1940. gadā sakarā ar Plūdoņa nāvi skolai piešķir dzejnieka vārdu - Viļa Plūdoņa valsts ģimnāzija. 1967. gadā skolu pārdēvē par Kuldīgas 1. vidusskolu; 1989. gadā - par Viļa Plūdoņa Kuldīgas 1. vidusskolu, bet 1997. gadā - par Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju. 2018. gadā, apvienojot Kuldīgas ģimnāziju ar Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu un Kuldīgas pamatskolu, izveido Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu.