Amerikas Latviešu apvienība

Amerikas Latviešu apvienība (ALA) dibināta 1951. gada 24. februārī Vašingtonā, ASV kongresā, uz kuru bija ieradušies 114 latviešu organizāciju, draudžu un kopu delegāti no ASV austrumu un rietumu štatiem

Kopš tās dibināšanas ir nodrošinājusi iespēju ASV dzīvojošajiem latviešiem aktīvi līdzdarboties dažādos pilsoniskos procesos, cīnoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu un aizstāvot un pārstāvot Amerikas latviešu intereses ASV. 

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, ALA ir aktīvi iestājusies par demokrātijas un tiesiskuma nostiprināšanu Latvijā un veicinājusi Amerikas latviešu līdzdalības iespējas Latvijas pilsoniskā dzīvē, tajā skaitā, iegūt Latvijas pilsonību un piedalīties Latvijas Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās.

Amerikas Latviešu apvienības kongresi ir augstākais lēmējorgāns ALAs darbā, kas tiek sasaukti reizi gadā valdes izraudzītā vietā un laikā, tradicionāli – maija pirmajā nedēļas nogalē vai pietuvinātos datumos. ALAs Kongresa pilntiesīgie delegāti, kurus izvirza ALAs biedru organizācijas, ievēl organizācijas valdi un apstiprina valdes sagatavoto budžetu. Pieņemot rezolūcijas un ieteikumus, ALAs gadskārtējais kongress nosprauž ALAs darbības prioritātes un uzdevumus nākamajam gadam.

Pie ALA darbojas vairākas nozares:

ALA Izglītības nozare darbojas, lai ik katram Amerikas latvietim būtu iespējams mācīties latviešu valodu un mācīties par latviešu kultūru un vēsturi. Izglītības nozare strādā latviešu bērnu labā koordinējot Amerikas latviešu skolu darbu. Tā gādā par latviešu skolu skolotājiem piedāvājot tālāku izglītību, mācību programmas un materiālus. Izglītības nozare cenšas palīdzēt latviešu skolu pārziņiem savos pienākumos. ALA rīko izglītojošus ceļojumus skolas vecuma bērniem, ģimenēm un jauniešiem, un piedāvā stipendijas studējošiem jauniešiem.

ALA Kultūras nozares uzdevums ir veicināt, atbalstīt un uzturēt daudzveidīgas iespējas latviešu kultūras izpausmei un jaunradei latviešiem, kas dzīvo ASV. Kultūras nozare cieši sadarbojas ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Republikas vēstniecību ASV un PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienību). Darbojas Kultūras fonds, kas konkursa kārtībā finansiāli atbalsta dažādus latviešu kultūras, literatūras un grāmatniecības projektus.

Apvienības aktuālo informāciju var meklēt mājaslapā: Amerikas Latviešu apvienība (alausa.org)