PBLA Kultūras fonda Atzinības raksts

Category

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Persons

Sandra Bondarevska
2019

Ligita Kovtuna
Atzinības raksts piešķirts par labu sakaru izveidošanu un uzturēšanu ar latviešiem visā pasaulē, par izciliem rakstiem un intervijām laikrakstā "Laiks".
2017

Laura Laurušaite
Atzinības raksts piešķirts par latviešu literatūras un kultūras atpazīstamības veicināšanu Lietuvā un veiksmīgiem un daudzskaitlīgiem latviešu literatūras tulkojumiem lietuviešu valodā.
2016

Vija Spoģe-Erdmane
Atzinības raksts piešķirts par ilggadīgu māksliniecisko izcilību, par pašaizliedzīgu darbu, sniedzot nozīmīgu kultūras pienesumu latviešu sabiedrībai, kā arī godam nesot Latvijas vārdu ārpus latviešu sabiedrības.
2016

Lāsma Gaitniece
2013

Guna Ikona
2010

Lolita Gulbe
Atzinības raksts piešķirts par dzejas krājumu "Smilšu pulkstenis"
2008

Jānis Frišvalds
2007

Rita Gāle
2006

Guna Ikona
2004

Works

Flight: Guna Ikona-Krumina paintings and drawings
2010

Smilšu pulkstenis
Atzinības raksts piešķirts par dzejas krājumu "Smilšu pulkstenis"
2008

Pirms Saulgriežiem
2006

Nirstot
2004

Sārta svītra debesīs
Par romānu "Sārta svītra debesīs"
2004

Gājputns
Atzinības raksts piešķirts par dzejoļu krājumu "Gājputns".
1997

Nemiera negaisi
Atzinības raksts piešķirts par romānu "Nemiera negaisi".
1997

Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija, 1940-1960
PBLA Kultūras fonda goda raksts piešķirts Lilijai Dunsdorfai un Magdalēnai Rozentālei par pienesumu Latviešu trimdas bibliogrāfijas sagatavošanā.
1973

Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija, 1940-1960
PBLA Kultūras fonda goda raksts piešķirts Lilijai Dunsdorfai un Magdalēnai Rozentālei par pienesumu Latviešu trimdas bibliogrāfijas sagatavošanā.
1973