Lūcija Cauka

2 pictures

04.03.1904 – 29.08.1996

Lūcija Cauka (1904–1996) – skolotāja, literāte, sabiedriskā darbiniece. Pēc Rīgas Skolotāju institūta absolvēšanas strādājusi par skolotāju Kalncempju pagastskolā, kā arī bijusi gaidu vadītāja Gulbenē. Bēgļu gaitās Vācijā un Kanādā turpinājusi skolotājas darbu, kā arī beigusi LELBA teoloģijas kursus un darbojusies Londonas draudzē. Sarakstījusi arī vairākas skatu lugas un uzvedumus skolu jaunatnei, izdevusi dzejoļu krājumu "Meklējot balto ceļu".

Birth time/place

04.03.1904
Vecgulbenes pagasts
Dzimusi Madonas apriņķa Vecgulbenes pagasta Miļos.

Place/time of death

29.08.1996
Ontario

Personal information

1925. gada 12. jūlijā salaulājusies ar Aleksandru Cauku. Ģimenē dzimušas trīs meitas – Erita, Elga, Evija.

Name at birth

Garā

Education

–1922
Rīga City 4th Secondary School
Rīga

1922–1923
Riga Teachers Institute
Rīga
Mācības pedagoģiskajā klasē.

Working place

1923
Kalncempju pagastskola
Kalncempji

1944–1950
Vācija
Skolotāja Altgarges, Bokhornas un Emdenes nometņu latviešu pamatskolās.

1950
Kanāda
Vadījusi latviešu skolu un latviešu kopas bibliotēku Londonā, Kanādā. Beigusi LELBA teoloģijas kursus, pēc tam rīkojusi un vadījusi Ticības celsmes stundas, ģimenes dienas un Ziemassvētku svētbrīžus Londonas draudzē, Kanādā. Bijusi aktīva pensionāru apvienībā.

Emigrated

1944–1950
Vācija

1950
Kanāda
Apmetusies Londonā.

Residence

1950
Londona