Gadagrāmata Feministica Lettica 1999Bibliogrāfija
Daukste-Silasproģe, I. (1999). Gadagrāmata Feministica Lettica 1999. Letonica, Nr. 4, 121. - 123. lpp.
Stella Pelše. Mildas Palēvičas estētika un feministika, 54.–65. lpp.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

4

ISSN

1407-3110

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1999, Rīga