Jānis Sudrabkalns K. Karuļa un V. Eihvalda atmiņās.Bibliogrāfija
Kursīte, J., Briedis, R. (1998). Jānis Sudrabkalns K. Karuļa un V. Eihvalda atmiņās. Letonica, Nr. 2, 140. - 148. lpp.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

2

ISSN

1407-3110

Izdošanas gads/vieta

1998, Rīga