Gaiļu kalna ēnā

"Gaiļu kalna ēnā" ir Osvalda Zebra otrais romāns.

Publicitātes informācija
Osvalda Zebra romāns "Gaiļu kalna ēnā" ir sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs – sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vēsturē. Tā laika notikumi bija izšķirīgs brīdis latviešu nācijas tapšanā, tie lika pamatus Latvijas valstij. Romāna priekšplānā izvirzīts smags un pavisam neromantisks jautājums – kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam. Autora pēcvārds arī angļu valodā.

Avots: dgramata.lv

Izdevējs

Dienas Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984887739

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2014, Rīga
Sērija: "Mēs. Latvija, XX gadsimts"

Pirmpublicējums periodikā laiks/vieta

09.05.2017, Dzirnavu iela 21, Rīga