Cilvēks, kas ticies ar Pestītāju

Stāstu krājumā tēloti zvejnieku un jūrnieku likteņi.
Saturs: Cilvēks, kas ticies ar Pestītāju
Dāvida Lāmaņa dzimta
Ieva
Baznīcciema leģenda

Izdevējs

Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Izdošanas gads/vieta

1937, Rīga