Sprediķu grāmata pār tiem svētdienu un svētku evaņģeliumiem tām latviešu kristītām draudzībām par labu iztaisīta

Sprediķu grāmata divās daļās ar uzrunu vācu un latviešu lasītājam. Kaut gan abām daļām titullapā uzrādīts viens izdošanas gads, otrā daļa nāk klajā 1767. gadā. Grāmatai sludināta parakstīšanās - sal. vācu laikrakstu "Rigische Anzeigen" nr. 42 (1766). Latviešu priekšvārdā norādīts, ka izdevums domāts: 1) skolotājiem bērnu apmācībai; 2) latviešu lasītājam, ja nav iespējams apmeklēt dievkalpojumu baznīcā; 3) priekšā lasīšanai dievkalpojumā, ja mācītāja iztrūkst; atsauce uz latviešu lasītāju arī vācu priekšvārdā, lietojot apzīmējumu "lettischer Grāmatniek" Otrs plašākais sprediķu krājums (1858 lpp.!) pēc G.Manceļa "Ilgi gaidītās sprediķu grāmatas" (1654), līdzīgi Mancelim Lencs tekstus izstrādājis ilgākā laika posmā kopš 1749. gada, kad saņēmis uzaicinājumu sarakstīt sprediķu krājumu no ģenerālsuperintendenta Andreasa Cimmermaņa.

Izdevējs

Apgāds "Gotlobs Kristiāns Frēlihs"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Izdošanas gads/vieta

1764 – 1767