Sarunas. Latvju sievietes mākslā un darbā

Izdevējs – J. Grīnberga apgāds. Ģenerālkomisijā pie A-S Valters un Rapa.

Iekļautas sarunas ar Aspaziju, Emīliju Benjamiņu, Lilitu Bērziņu, Lidiju Blūmentāli, M. Brehmani-Štengeli, Vilmu Briedi, Austru Dāli, Mirdzu Griķi, Edīti Feiferi, Antu Klints, Ņinu Melbārdi, Bertu Pīpiņu, Mildu Puķi, Jūliju Skaidrīti, Elzu Stērsti, Alīdi Vāni, Emīliju Viesturi un Mildu Zīlavu. Raksti iepriekš publicēti žurnālā "Zeltene" no 1936. līdz 1939. gadam.

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1940, Rīga