Gaišā gaita

Dzejoļi ar reliģisku vai meditatīvu ievirzi.
Autors sakopojis virkni reliģiskas tematikas oriģinaldzejoļu. To lielumlielā daļa radusies trimdas gaitās, un cauri reliģiskajiem motīviem vijas
spēcīgs patriotisks pavediens.

Izdevējs

Apgāds "Ceļš"

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1946, Vircburga