Latviešu rakstniecības vēsture līdz brīvlaišanas laikam

Pirmā plašākā latviešu literatūras vēsture, tās ievadā raksturoti literatūras vēstures uzdevumi, sniegta historiogrāfija.

Izdevējs

H. J. Draviņ-Dravnieka apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1893, Jelgava