Virpuļu durvīs

Moderns, atseviškiem spilgtiem triepieniem veidots īss romāns par krievu emigrantiem Francijā 1920. gados, tajā asi kritizēta naudaskāre un kosmopolītisms.

Publicitātes informācija
Austra Ozoliņ–Krauze "Virpuļu durvīs". Romāns.
Lielās pasaules viesnīcas Monte Karlo "Hotel de Paris" virpuļu durvīs griežas visdažādākie šai dēku un izdzīves
vietā savirpuļotie ļaudis. Romāns tiek drukāts arī krievu un franču valodās.

Izdevējs

Apgāds "Kultūras Balss"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1929, Rīga