Dzīves ēnā

Romantiski dvēseles un noskaņu tēlojumi.

Izdevējs: Blāzma

Saturs: Laika varā
Spēks
Šaubas
Kļūda
Pie kā? Kur meža rozes zied
Viņš mani mīlēs!
Bēres
Brālis
Draugs

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1914, Rīga