Viņi satikās pie Daugavas

Žurnālista piezīmes par Pļaviņu HES celtniekiem.

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1962, Rīga