Zilais kalns jeb raganu svētki. Romantiska pasaka

Pasaku luga dzejā.
Darbojošās personas:
Smuidraitis
Zilactiņa
Nāru karaliene Skaidrīte
Jods
Picepurs, viņa kalps
Strāpulene un Skopulene - raganas
Lauma
Puiši, meitas, nāras un raganas
Notikuma vieta: Zilais kalns Jāņu naktī
Pirmais autora mēģinājums drāmas žanrā tomēr nav veiksmīgs. Trūkst prasmes sižeta savijumā. Centrā Smuidraiša un Zilactiņas mīlestība, kurai pretī stājušās viņu mātes (?) - raganas Strāpulene un Skopulene, kas pastāvīgā naidā viena ar otru. Smuidraitis un Zilactiņa Zilā kalna pakājē viens otra skavās aizmieg, kur tos abus īsi pirms pusnakts - jodu stundas sākuma - atrod Skaidrīte ar savām pavadonēm. Bailēs, ka Jods iztraucēs mīlētājus, nāras viņus apsedz ar mirdzošiem zariem. Bet Jodam, kas drīz arī ierodas, ir citas problēmas - nikns uz abām strīdniecēm Strāpulieni un Skopulieni, viņš viņām piebur pierē ragus un pazūd. Lai atbrīvotos no ragiem, abas dodas uz nāru svētavotu mazgāt pieres, tas ļauniem cilvēkiem nav ļauts un Pērkons viņas dusmās aizrauj debešos. No trokšņa priecīgi un laimīgi, brīvi un mīloši mostas Smuidraitis un Zilactiņa. Savukārt Skaidrītei ar nārām Zilais kalns jāatstāj, jo avotiņš nu pieķēzīts. Raudādamas viņas dodas prom. Rīta gaismā puiši un meitas konstatē, ka svētavots izsīcis. Ierodas Lauma un vēl laimes jaunajam pārim. Beigas. Par to nekas, ka daļa sarežģījumu nav atrisināti.

Šoreiz Baltijas vācu mācītāja Hilnera spriedums "Latviešu Avīzēs" nr. 6(9.02.1900) trāpīgs: "Maz darbības, nekādu ievērojamu domu, skaisti pantiņi."

Izdevējs

P. Skrastiņa apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1898, Valmiera
Pētera Skrastiņa apgādībā un drukā