Meži šalc

Romānā rakstījis par paša pārdzīvoto, galveno varoņu prototipi - bijušie kauju biedri. Darbiem raksturīgs varonības patoss un viengabalaini cīnītāju tēli, situācijas un attieksmes veidotas spraigi, tēlojums bieži naturālistisks.

Izdevējs

Izdevniecība "Prometejs" (1923–1937)

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1936, Maskava