Ķekars

Izdevējs: AKA Publishers International

"Dzejā akcentēta pirmatnēja vitalitāte, paaudžu tikumisko principu pārmantojamība, nacionālo arhetipu noturīgums un jūtīga dabas uztvere kā pretstats mehāniskai , pragmātiskai un bezdvēseliskai civilizācijai. Dzejas formā dominē verlibrs, stilistikā - reālistiska faktūra, ko dažkārt papildina folkloras elementu radīta nokrāsa, intonācijā - labsirdīga attieksme pret pasauli un līdzcilvēkiem." (Viesturs Vecgrāvis)

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1985