Ideāls

Stepermaņu Krustiņa dzejoļu krājums, publicēti galvenokārt tautiski sentimentāli un sentimentāli mīlestības dzejoļi, latviešu tradicionālās kultūras (sal. balāde "Jūras karalis" - pārfrazēta teika par zalkša līgavu) un kristīgās kultūras alūzijas.

Izdevējs

K. Stepermaņa apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1902, Rātslaukums, Bauska