Ūdens meita

Luga sarakstīta 1884. gadā, publicēta kā sērijas "Burtniecība" 3. daļa, pirmizrāde Ausekļa teātrī Rīgā 1905. gadā.

Izdevējs

K. Stepermaņa apgāds

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1893, Striķu iela 14, Saldus
Grāmatā norāde, ka drukājis Zīslaks (Sieslacks) Jelgavā.