Vagars

Skatu luga 3 cēlienos un 6 ainās iz latviešu dzīves dzimtbūšanai beidzoties ar dziedāšanu un rotaļām

Izdevējs

A. Reinbergs

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1892, Jelgava