Salta elpa

Izdevējs: Dzintarzeme.
Vāku zīmējusi: Ludmila Meilerte-Krastiņa.

Tradicionālās formās paustas romantiskas skumjas un vientulība, zaudētās dzimtenes atmiņu motīvi elēģiskā intonācijā.

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1947, Eslingene pie Nekāras