P. Kanīzijs Catechismus Catholicorum. Iscige pammacišen no thems paprekše galve gabblems christites macibes

Pirmā līdz mūsu dienām saglabājusies latviešu val. iespiestā grāmata (atrodas Upsalas univ. b-kā Zviedrijā). Katehisms paredzēts katolicisma mācības izplatīšanai latviešu vidū.

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1585