IzstarojumsSaturs
Cikli: Māte vasara – Apstarojums – Pa varavīksni
Veltījumi: Ausmai Pormalei.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1984, Rīga