Cīrulēns sniegputenīSaturs
Stāstu krājums: Zilā roze (Jurģi, Jāņu diena, Ugunsgrēks, Sarkanā lentīte, Mēs taisīsim revolūciju, Mēs atgriezīsimies, Es saņēmu vēstuli, Ja esi cilvēks, Ābols, Zilā roze)
Romāns: Tirleānas meitenes

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1972, Rīga