Raksti

15 sējumos
SATURS
1. sējums Dzejas / ar Teodora biogrāfiski literārisku ievadu
2. sējums Stāsti: Sniega zemē
3. sējums Stāsti: Pret kalnu
4. sējums Stāsti: Iz laiku ēnām
5. sējums Stāsti: Pasaules vidū
6. sējums Tēlojumi: Pie mazā loga
7. sējums Stāsti: Vientulīgi ceļi
8. sējums Kā Laima lika
9. sējums Dzejas: Tālas vēstis
10. sējums Lugas: Savā sētā: Pret ziemeļiem; Jēkabs Saltups; Pašam sava saimniecība
11. sējums Pats un citi: Vienprātības Komiteja; Sirdskaite; Līgo!
12. sējums Stāsti: Mainīgos vējos
13. sējums Tēlojumi: Revolūcija Prātaiņos
14. sējums Stāsti: Jauktas balsis
15. sējums Apcerējumi: Dzimtenes ceļmalās

Izdevējs

Jāņa Rozes apgāds

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1924, Rīga