Vai, bāliņi, tālu jāsi?

Romānā tēlotas kādas latviešu leģiona rotas gaitas otrā pasaules kara beigu posmā ienaidnieka aizmugurē. Notikumu centrā nostādītas atsevišķo karavīru izjūtas un to klusā varonība. Grāmatai zīmējumus un vāku darinājis Jānis Svilumbērzs un tie piemērotu saturam. Ruņģa romāns ir jauns pienesums mūsu diezgan nabadzīgajā Otrā pasaules kara attēlotajā literatūrā.

Izdevējs

Apgāds "Vaidava"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1963, Linkolna

Pirmpublicējums periodikā laiks/vieta

1956 – 1958, Toronto
Nr. 2.-7, 9-16.