Uzticības rūgtā cena: apceres par literatūru, recenzijas, sabiedriski motīvi

Janīnas Kursītes priekšvrds "Nedaudz par autori".

Saturs: Literārā un kultūras dzīve trimdā; Grāmatas, rakstnieku cēlieni; Okupētā Latvija, no svešuma raugoties; Tauta grib dzīvot.

3 sējumi.

Izdevējs

Divsimt Eksemplāru Grāmatniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1996, Kalamazū