Gadi, klupdami steigā...

Izdevējs

Laikraksts "Padomju Jaunatne"

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

08.03.1967, Rīga