Ievas zars

SatursVeltījumi: I.Z., Leilai, Aspazijai, A. Čakam, P. Dambim, E. Damburam, N. Glāzniekam, J. Grotam, V. Komarovam, [Lasmanei, Lasmanim, K. Lasmanim], E. Liepam, Zentai [Ozolai], J. Porukam, J. Rainim, M. Rudzītim, B. Saulītim, J. Sudrabkalnam, J. Vācietim, E. Veidenbaumam, A. Vējānam, E. Vēverim, J. Zāberam, A. Žilinskim.
Saturā nod.: Dzimtenes bērzs ; Sirdsdomas ; Spēka avots ; Lakstīgalu naktī ; Smējējs ; Vasaras dzeguzei.

Priekšvārda "Nāk katrs ar savu mūžu..." autors Jāzeps Osmanis.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Komentāra autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1980, Rīga