Koncentrēšanās

Saturā nodaļas: Dzejas vārdi, darbs un mila. Klausos: zāle aug. Aizlūgums par kameni. Mans suns uz mani rej.
Veltījumi: E. Damburam, A. Kivi, [J. Lasmanim], E. Liepam, V. L Ļeņinam, J. Porukam, B. Saulītim, J. Sudrabkalnam, J. Zāberam.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1975, Rīga