Mana dvēsele

Pirmais dzejoļu krājums. Dzejoļus rakstīt sākusi, tēva rosināta.

Izdevējs

Oskara Jēpes izdevniecība

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1917, Cēsis