Agrā rūsa

Romāna pārstrādātais variants atbilstoši padomju ideoloģijai. Pārstrādātais variants iznāca pēc autores nāves.
Pēcvārda autors – Alberts Jansons.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1966, Rīga