Agrā rūsa

Romāna pārstrādātais variants atbilstoši padomju ideoloģijai. Pārstrādātais variants iznāca pēc autores nāves.
Priekšvārda autors – Alberts Jansons.

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1956, Rīga