Tērauda dvēsele

Apvienotas visas trīs triloģijas daļas:
"Cilvēku sacelšanās" (1933) "Tērauda dvēsele" (periodikā 1938) un "Lielais gājiens" (pirmpublicējums).

Izdevējs

Apgāds "Ziemeļblāzma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1961, Vesterosa