Latvju teiksmas

11 jaunas teiksmas, kopā grāmatā publicētas 42.
Saturs: Dievs laiž pasauli. Pirmais Arājs. Arāja dēli. Dievu un cilvēku
kāzas. Dēkla un Kārta. Māras plūdi. Sudraba birzs. Debesu uguns. Jānis.
Velna kāvējs. Meža māte. Lauka māte. Vēja māte. Veļu māte un veļu
valsts. Dvēseļu lasītāji. Saules grieži. Baltais tēvs. Dzīve pret sauli.
Saules koks. Dieva krēsls. Dieva stabule. Saules meitas. Dvēseļu
redzētājs. Gods. Laima pilsētā. Dievs pilsētā. Māra pilsētā. Slepenā
viede. Zelta vārti. Mēness. Māras manta. Tāla vīra līgava. Dieva
pajumte. Zinta. Mūža draugs. Ilmārs Āboltiņš. Kara lielskungs. Pār
uguni. Dzīve svešās tautās. Kalna galotnē. Degošais ezers. Cīrulis.

Izdevējs

Apgāds "Ziemeļblāzma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Atkārtots izdevums

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1966, Vesterosa