Latvju teiksmas

1943. gadā tiek piešķirta Kultūras fonda prēmija.
Saturs: Dievs laiž pasauli; Pirmais Arājs; Dēkla un Kārta; Māras plūdi; Sudraba
birzs; Debesu uguns;Jānis; Velna kāvējs; Meža māte; Lauka māte; Vēja
māte; Veļu māte un veļu valsts; Dvēseļu lasītāji; Saules grieži; Baltais
tēvs; Dzīve pret sauli; Saules koks.

Izdevējs

Apgāds "Latvju Grāmata"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1942, Rīga